Bærekraft

Renere hav og bedre forvaltning

For oss kommer fokuset på bærekraft innenfra. FNs bærekraftsmål om et renere hav og en mer bærekraftig matproduksjon, er noe vi har jobbet for lenge allerede. Og det vil vi fortsette med.   

Bærekraft for oss handler om å gi neste generasjon et litt renere hav enn det vi har i dag, og at vår generasjon  utnytter havets ressurser bedre enn det forrige generasjon gjorde. 

Materialvalg

Da vi skulle velge materialer i den nye teina, føltes det derfor feil å produsere et redskap til bruk i havet i ny plast. Lofotteina produseres derfor nesten utelukkende av resirkulert plast fra fiskeri– og oppdrettsnæringen.  Materialet er så rent at nesten hele teina kan resirkuleres i det uendelige. Det er vi stolte av.

Kvalitet og dyrevelferd

Lofotteina er konstruert for å være mer effektiv enn andre teiner, uten at det går på bekostning av kvaliteten på fangsten. Konstruksjonen lar fiskeren behandle fangsten mer skånsomt, noe vi tror kan påvirke lønnsomheten i hele næringskjeden positivt. 

Skulle fiskeren være uheldig å miste teina, er den utstyrt med rømningsveier som kan tilpasses ut fra kravene som stilles til det enkelte fisket. Den åpne kalven lar fisk, fugl og pattedyr svømme uhindret ut av teina hvis de skulle forville seg inn. 

Havplast

Plasten vår henter vi fra Noprec på Ottersøy, Norges kanskje eneste anlegg for resirkulering og granulering av havplast. Der produseres det rent, nytt granulat av avfall levert inn fra In The Same Boat, og utfasede oppdrettsrør og annet plastutstyr fra Kvarøy Fiskeoppdrett. Og deretter fraktes dette til fabrikken der granulatet omstøpes, og blir til Lofotteiner.

«The main container is made of rigid thermoformed plastic, which is most likely degrading slowly with abrasion and photodegradation being the main degradation processes. Hence, its contribution to microplastic is presumably low. «

Stephan Kubowicz, Sintef Industry